top of page
Search
  • Writer's pictureMaija Ilmoniemi

Monipuolisuus on ainutlaatuista ammattitaitoa – kolme askelta laajan osaamisen kiteyttämiseen

Uudistin nettisivuni. Tervetuloa työni maailmaan – ja nyt Ämmä in äksön -blogiini, jossa kerron kuulumisiani työkentiltä ja jaan oivalluksiani työelämästä!


Olen tuonut uudistetuille nettisivuilleni nyt entistäkin vahvemmin ääntäni ammattilaisena ja ajatuksiani niistä asioista, joita teen työkseni. Sivuilla on muun muassa näkemyksiä työstä, ääninäytteitäni sekä videoita joilla persoonaani, ajatteluani ja työni jälkeä näkee paremmin.


Olen tehnyt nettisivuilleni englanninkielisen osion, sillä esimerkiksi englanninkieliset juontokeikat ovat täyttäneet kalenteriani viime aikoina. Lisäksi uutena tuon esiin työni luennoitsijana ja esittelen tarjoamiani luentokokonaisuuksia.


Toivon, että vahva taustani ja ammattilaisuuteni näkyisi nyt entistäkin selkeämmin ja auttaisi tarttumaan palveluihini paremmin. Työ näiden sivujen takana on ollut aika kova, mutta samalla palkitseva, sillä olen tehnyt kaiken itse – ja kiteytettävää on ollut paljon.Laaja osaaminen on kyettävä kommunikoimaan


Olen osaamiseltani monialainen, mikä etenkin näin korona-aikana freelancerina on ollut suuri vahvuus, sillä en ole ollut yhden kortin varassa. En ole ikinä lukeutunut yhteen selkeään muottiin – ja sellaisiahan monet meistä nykyään ovat!


Monipuolisuuteni on kuitenkin ollut minulle jopa rasite. Olen saanut elämäni varrella kuulla ihmettelyjä siitä, miten paljon erilaisia asioita teen. Joillekin se on jopa ”pelottavaa” tai "hengästyttävää". Maailma tarvitsee selkeitä muotteja tekemiselle: että olisi helppo määrittää kuka tuo on ja mitä hän osaa, ja tästä johtuen olen välillä jopa itsekin hävennyt sitä miten moniin eri suuntiin olen mennyt ja miten laajasti töitä tehnyt.


Hullua, sillä samalla monipuolinen itseni toteuttaminen on minun polttoaineeni. Voimani tulee juuri monista mahdollisuuksista, ja se näkyy sitten taas suoraan sinä ilona ja rakkautena työhöni, joka välittyy työni tuloksena eteenpäin muille – sinullekin!


Monipuolisuus on ainutlaatuista ammattitaitoa ja osaamista. Se on yhdistelmiä, joita kenelläkään muulla ei ole, ja rajattomia mahdollisuuksia.


Ymmärrän myös hyvin, että montaa asiaa osaavasta ihmisestä voi olla vaikea saada selkoa. Laaja osaaminen on arvokasta, mutta sen kanssa on oltava erityisen tarkkana siinä, miten tarjota tarttumapintaa palvelujen ostajille ja työnantajille.


Olen tehnyt paljon työtä sen kanssa, että kykenisin kiteyttämään vieläkin paremmin oman osaamiseni ytimen ja punaisen langan, joka yhdistää eri osaamisalueita. Vaikka se olisikin monipuolisuudessaan ainutlaatuista, osaaminen on kuitenkin kyettävä paketoida ja kommunikoida.


Itse olen lähestynyt tätä työtä kolmella askeleella, jotka haluan jakaa nyt kanssasi. Ehkä niissä olisi jotain toimivaa sinullekin?1. Tarttumapinta


Kun osaa paljon asioita, haasteena on, että kokonaisuudesta tulee liian vaikeasti hahmotettava. Tästä syystä aivan ensimmäisenä olen pohtinut tarttumapintaa: sitä, miten ja mistä asioista minut tunnetaan ja tiedetään sekä missä asioissa apuuni osataan tarttua. Tarttumapinta on sanana erittäin kuvaava ja koko asian ytimessä: vaikka kuinka taitava on ja osaa paljon, tuohon osaamiseen on kyettävä tarttumaan.


Itse toimin seuraavalla tavalla:


Aloitin listaamalla asiat, joita osaan sekä erityisesti haluan tehdä, ja jotka saavat minut innostumaan eniten.


Niitä tuli aluksi lukuisia, mutta aloin yhdistellä niitä isommiksi kokonaisuuksiksi. Käytin koko prosessin ajan ainoastaan yhtä työkalua kysymystä "Mikä näitä yhdistää?". Kuljin koko ajan yksittäisestä kohti yleisempää ja laajensin yhtä tiettyä osaamisen alaa kohti laajempaa kokonaisuutta. Joka askeleella esitin itselleni tuon kysymyksen ja pohdin, mikä kyseisiä asioita yhdisti. Oli rohkeasti jätettävä osa asioista pois, sillä kaikkea ei voi kertoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettenkö tilanteen tullessa voisi tehdä niitäkin asioita – se on juuri sitä ainutlaatuista osaamista.


Yhdistelytyötä tehdessäni pidin koko ajan myös mielessäni tuon ajatuksen tarttumapinnasta: mikä on mahdollisimman konkreettista sekä helposti tartuttavaa ja ymmärrettävää tekemisessäni.


Tämän työn tuloksena päädyin neljään työni erityisalueeseen: olen juontaja, toimittaja, ääninäyttelijä ja kirjailija.2. Katto


Kiteytettyäni neljä helposti tartuttavaa kokonaisuutta totesin, että saattaa kuitenkin olla edelleen vähän vaikeaa esitellä itsensä näillä kaikilla titteleillä. Halusin siis vielä löytää sen näitä kaikkia asioita yhdistävän katon, jolla voin vastata kysymykseen: Mikä on sinun alasi, jolla toimit?" Se on koonti siitä teemasta, jonka ympärillä kaikki työni pyörii.


Tämä oli itseasiassa yllättävänkin haasteellista työtä, mutta käytin siinäkin apuna tuota samaa kysymystä "mikä näitä yhdistää". Ajattelin eräänlaista kolmionmuotoista portaikkoa, jossa ylin kerros oli kapea kolmion kärki. Kuljin sitä kohti kerros kerrokselta etsien osaamistani yhdistävää ilmaisumuotoa. Piirsin siitä kuvan ja asettelin asioita siihen visuaalisesti.


Lopulta pääsin kolmion kärkeen sekä kattoon, jonka koen ilmaisevan laajuttani ammattilaisena parhaiten. Tämän katon on tarkoitus on rakentaa kuva siitä kentästä, jolla liikun ja työkaluista – siis osaamiseni yksittäisistä alueista – joilla tuo kenttä avautuu ja jonka osa-alueita yhdistelemällä voin luoda omaa ainutlaatuista osaamistani.


Minulle katto, jonka alle kaikki kasaantuu kiteytyy kahteen sanaan: sana ja ilmaisu.


3. Kiteytys


Tämän pohjalta kiteytin osaamiseni ytimen:


Viestinnällinen ilmaisutaito on erikoisalaani – se on puhuttua, kirjoitettua ja esitettyä viestintää aina tilanteen mukaan. Olen sanan ammattilainen ja työni on sanoittaa maailmaa ympärillämme: tunteita, kokemuksia, tekoja ja tavoitteita. Teen todeksi tarinoita ja välitän niitä yleisölleni eri ilmaisumuotoja tarvittavalla tavalla hyödyntäen, monipuolista osaamistani käyttäen.Tämä on ollut henkilökohtaisesti minulle erittäin toimiva prosessi ja auttanut ensin itseäni oman osaamiseni hahmottamisessa ja sen jälkeen siitä sinulle kertomisessa. Toivottavasti olen nettisivuillani kyennyt jollain tavoin todentamaan tätä!


Nettisivuiltani löytyy varmasti vielä monta kirjoitusvirhettä ja jotkin palikat ovat poissa paikoiltaan, mutta kaikista tärkeintä tässä työssä on se, että tietää, että jokin virhe aina jää – ja uskaltaa jossain vaiheessa vain lopettaa viilaamisen. Sitä voi tehdä sitten taas lisää myöhemmin, sillä varmaa on, että maailma ja ihminen muuttuu jatkuvasti, ja tarve uudelle viilaamiselle tulee.


bottom of page