top of page
Search
  • Writer's pictureMaija Ilmoniemi

Myötätunnon aika on on nyt! Turvallinen vuorovaikutus on myötätuntoa

Uusi vuosikymmen on myötätunnon aika. Sen on oltava! Vain kulkemalla kohti yhteyttä haasteet voidaan voittaa. On vahvistettava myötätuntoista yhteiskuntaa, työ-yhteisöjä ja johtamista.


Maailma tuntuu olevan kaaoksessa – on korona, ilmastonmuutos ja somekriisit – mutta me voimme muuttaa sen. Vaikka vuorovaikutuksesta näyttää tulleen erilleen työntävää äärilaitojen taistelua, kaikki kaipaavat kuitenkin samaa: haluamme tulla nähdyiksi ja hyväksytyksi sekä kokea olevamme merkityksellisiä.


Yritämme peittää inhimillisyyttä, sillä haavoittuvuus on haamu, jota ei saisi paljastaa tässä suomalaisen sisun ja pärjäämisen perkeleen yhteiskunnassa.


Kun ihminen tulee kohdatuksi myötätunnolla ja kokee tulevansa huomatuksi, arvostetuksi ja tarpeelliseksi, hän kukoistaa. Myötätunto on lupa toistemme kohtaamiseen inhimillisinä ihmisinä; itsen ja toisten ymmärtämistä. Se rakentuu yhteyden mielestä. Yhteyden mielen vastakohta on vetäytyvä mieli. Jos kykenemme muuttamaan kommunikaation toimimaan yhteyden mielestä käsin, on mahdollista tehdä tulosta ja luoda uutta paremmin.


Myötätunnon merkitys on tunnistettava ja sitä arvostettava.

Tutkimusten mukaan myötätunnon kokeminen edistää hyvinvointia ja vahvistaa resilienssiä. Esimerkiksi Googlen Aristoteles-tutkimusprojekti selvitti parhaiten menestyviä tiimejä yhdistäviä tekijöitä ja havaitsi pyskologisen turvallisuuden olevan keskeisin menestyksen avain.


Myötätunto kehittyy ja elää turvallisessa vuorovaikutuskulttuurissa, joka muodostuu yhteyttä ja yhteistä ymmärrystä rakentavissa kohtaamisissa. Se on keskinäisen luottamuksen ja arvostuksen ilmapiiri – kuin pallopeli, jossa jokaisen tehtävä on pitää pallo ilmassa kuljettaen sitä pelaajalta toiselle.


Turvallisen vuorovaikutuskuttuurin rakentaminen ja myötätunnon johtaminen ovat kyky, jota voi kehittää: yhteyden mielen ja erilaisten vuorovaikutustyylien tunnistamista sekä yhteyttä tukevan kommunikaation vahvistamista – ennen kaikkea haavoittuvuuden hyväksymistä.

Miten sinä osoitat myötätuntoasi?Haluatko kuulla lisää? Pyydä minut puhumaan!Vahvista työyhteisösi voimavaroja – tilaa luento nyt!


Myötätunto on turvallista vuorovaikutusta. Luento tarjoaa ajatuksia ja tutkittua tietoa myötätunnon merkityksestä yhteiskunnassa, työyhteisöissä ja johtamisessa. Luennolla pohditaan turvallista vuorovaikutusta suhteessa itseen ja toisiin sekä annetaan konkreettisia työkaluja turvallisen vuorovaikutuksen kehittämiseen. Luento on inspiroiva, henkilökohtainen ja heittäytyvä puheenvuoro matkasta myötätuntoon ja hyviin tekoihin kohti toisia. Luento käsittelee isoa aihetta helposti pureskeltavalla tavalla ja ratkaisukeskeisesti. Sen tarkoitus on pysäyttää kuulijansa pohtimaan suhdettaan myötätuntoon ja käyttäytymistä. Luento on ravisteleva puheenvuoro some-maailman mukanaan tuomista viestinnän haasteista ja ratkaisuehdotus maailman saattamiseksi raiteilleen.


Luennolla pohditaan:


Mitä myötätunto on – Millainen on myötätuntoinen ihminen ja johtajuus – Millainen on turvallisen vuorovaikutuksen kulttuuri –Miten tunteet ja perustarpeet ohjaavat ihmisten toimintaa – Millaista on turvallinen vuorovaikutus suhteessa itseen ja toisiin ihmisiin – Miten kehittää myötätuntoisen johtamisen kykyä – Kuinka luoda eteenpäin vievää, rakentavaa ja kunnioittavaa keskustelua, joka johtaa tavoitteisiin –– Mitä ovat kuunteleminen ja kuuleminen – Miten myötätunnon merkitys kasvaa, kun sosiaalinen vuorovaikutus muuttaa muotoaan – Yhteyden mieli työyhteisössä – Hyvät teot – Yhteyden mieli ja vetäytyvä mieli myötätunnon syntymisessä


Maija Ilmoniemi


Maija Ilmoniemi (VTM) on toimittaja, juontaja ja kirjailija. Hänen tietokirjansa Yksinäinen (Otava) nostaa esiin myötätunnon merkityksen yhteiskunnan menestystekijänä. Maija ravistelee yksilöitä löytämään parempaa yhteyttä itseen ja toisiin, työyhteisöjä rakentamaan turvallisen vuorovaikutuksen kulttuuria sekä yhteiskuntaa hahmottamaan ratkaisuja ajankohtaiseen yksinäisyysongelmaan.


On myötätunnon aika -luento on myös kertomus Maijan kokemuksista ja seikkailusta kohti omaa myötätuntoaan. Luennolla Maija hyödyntää työkaluja teatterimaailmasta. Maija on opiskellut myös Teatterikorkeakoulussa. Hän on työskennellyt mm. Ylessä ja ison osan uraansa yksinyrittäjänä.
Comentarios


bottom of page